KAWIARENKI OBYWATELSKIE
„Kawiarenki Obywatelskie” realizowane w ramach projektu „Wspólnym głosem” to forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta. Stanowią jedną z form promocji konsultacji społecznych, zachęcających mieszkańców do angażowania się w sprawy Białegostoku.

Dwie pierwsze kawiarenki obywatelskie odbyły się w wrześniu i listopadzie 2013 roku.  Miały formę debaty oksfordzkiej z udziałem zaproszonych mówców i publiczności. Jedna strona sali przekonywała do słuszności tezy, druga strona ją podważała, na koniec dyskusji przeprowadzano głosowanie nad poparciem tezy. W obu debatach uczestniczył Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

III Kawiarenka obywatelska (26.02.2014)

"BIAŁOSTOCZANIE JAKO ODBIORCY KULTURY"


Dyskusja dotyczyła zaangażowania mieszkańców Białegostoku w wydarzenia kulturalne oraz poziomu edukacji kulturalnej w mieście. Uczestnicy rozmawiali o roli, jaką odgrywają organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury w przygotowaniu oferty kulturalnej oraz o współpracy między nimi. Wielokrotnie pojawiał się postulat pogłębienia sieciowania i wymiany zasobów pomiędzy podmiotami aktywnymi w sferze kultury, w tym zagadnienie przepływu informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Gościem specjalnym „Kawiarenki Obywatelskiej” była Pani Renata Przygodzka Zastępca Prezydenta Białegostoku. W panelu eksperckim wzięli udział przedstawiciele instytucji kulturalnych Białegostoku oraz organizacji pozarządowych.
Uczestnicy spotkania odwoływali się do wyników badań prowadzonych w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury. Opisywały one poziom zaangażowania w kulturę mieszkańców naszego regionu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że warto zamienić debatowanie na działanie, w szczególności w obszarze edukacji kulturalnej.

   

II Kawiarenka obywatelska (22.11.2013)

Teza debaty: BIAŁYSTOK JEST MIASTEM DBAJĄCYM O SENIORÓW


Podczas listopadowego spotkania jego uczestnicy skupili się na sprawach starszych mieszkańców Białegostoku. Dyskutowano o plusach i minusach bycia seniorem w naszym mieście. W dyskusji uczestniczyli zarówno starsi, jak i młodsi białostoczanie. Pojawiały się głosy, aby szukać sposobów na jednoczenie obydwu grup. W debacie wzięło udział ok. 70 osób, wśród nich liczna grupa kombatantów. Uczestnicy poruszali kwestę potencjału seniorów i zastanawiali się nad zasadnością utworzenia Miejskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Białegostoku lub komisji dialogu społecznego ds. seniorów. Współorganizatorem merytorycznym debaty było Stowarzyszenie Akademia Plus 50 realizujące projekt "Centrum Seniora".

I Kawiarenka obywatelska (09.09.2013)

Teza debaty: BIAŁYSTOK JEST MIASTEM OBYWATELI.


Uczestnicy debaty podkreślali, że Białystok jest miastem obywateli, chociaż inicjatyw oddolnych i projektów skierowanych na rozwiązywanie problemów powinno być więcej. Organizacje pozarządowe działają coraz bardziej aktywnie i do wzrostu takiej aktywności wśród mieszkańców trzeba dążyć. Pojawiła się również propozycja reaktywacji rad osiedli – jako możliwości aktywizacji mieszkańców Białegostoku. Podkreślano wagę komunikacji. Większość z ok. 60 uczestników kawiarenki w głosowaniu była za tezą i zdecydowała, że Białystok jest miastem obywateli.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl