KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DO SPRAW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Komisja Dialogu Społecznego do spraw konsultacji społecznych wspiera ideę konsultacji społecznych w naszym mieście. Członkowie Komisji szukają rozwiązań, które sprawią, że konsultacje społeczne w Białymstoku będą efektywne i atrakcyjne dla mieszkańców.  
Komisja tworzy:

  • regulamin komisji dialogu społecznego;
  • propozycje standardów przeprowadzania konsultacji w Białymstoku;
  • projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Białymstoku.

Komisję Dialogu Społecznego do spraw konsultacji (KDS) tworzą:

  • radni Rady Miasta Białystok: Kazimierz Dudziński, Janina Czyżewska, Katarzyna Siemieniuk, Mariusz Nahajewski;
  • przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku: Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Andrzej Karolski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Agnieszka Rzosińska – zastępca Dyrektora Departamentu Urbanistyki, Renata Sochoń – dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Białymstoku wybrani w drodze głosowania: Andrzej Świetlikowski – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Aktywne Osiedle”, Agnieszka Maszkowska – Fundacja Badań i Działań Społecznych „SocLAB”,  Anna Skorko – Akademia Plus 50;
  • przewodnicząca/sekretarz KDS: Bożena Bednarek – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
  • przedstawiciel Lidera projektu „Wspólnym głosem”: opiekun merytoryczny szkoleń oraz wprowadzania nowych form konsultacji: Agnieszka Olender - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl