III Kawiarenka obywatelska (26.02.2014)

Opublikowano: wtorek, 04, marzec 2014 15:17

"BIAŁOSTOCZANIE JAKO ODBIORCY KULTURY"


Dyskusja dotyczyła zaangażowania mieszkańców Białegostoku w wydarzenia kulturalne oraz poziomu edukacji kulturalnej w mieście. Uczestnicy rozmawiali o roli, jaką odgrywają organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury w przygotowaniu oferty kulturalnej oraz o współpracy między nimi. Wielokrotnie pojawiał się postulat pogłębienia sieciowania i wymiany zasobów pomiędzy podmiotami aktywnymi w sferze kultury, w tym zagadnienie przepływu informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Gościem specjalnym „Kawiarenki Obywatelskiej” była Pani Renata Przygodzka Zastępca Prezydenta Białegostoku. W panelu eksperckim wzięli udział przedstawiciele instytucji kulturalnych Białegostoku oraz organizacji pozarządowych.
Uczestnicy spotkania odwoływali się do wyników badań prowadzonych w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury. Opisywały one poziom zaangażowania w kulturę mieszkańców naszego regionu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że warto zamienić debatowanie na działanie, w szczególności w obszarze edukacji kulturalnej.