Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół

Opublikowano: czwartek, 08, styczeń 2015 09:43

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

„Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół"

 

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół".

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół.
 2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536
  z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku
  z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
 3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.
 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie projektu „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół".
 5. Projekt uchwały „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół" wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce „Organizacje pozarządowe" oraz przesłane pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
 6. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 7.
 7. Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 8 stycznia 2015 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok w godz. poniedziałek 08.00-17.00, wtorek-piątek 07.30-15.30 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 8. Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.
 9. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30 grudzień 2014 r.

Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego w zakresie przyznawanych stypendiów na podstawie:

- Uchwały Nr LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia   w nauce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 90, poz. 891; z 2011 r. Nr 108, poz. 1242),

- Uchwały Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 82 poz. 756; z 2011 r. Nr 108, poz. 1243),

- Uchwały Nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 124 poz. 1379),

Przyjęcie programu pozwoli na kontynuowanie działań na podstawie wyżej wymienionych uchwał stypendialnych w oparciu o art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Termin zakończenia konsultacji: 8 styczeń 2015 r.

Załączniki:

ankieta_konsultacyjna.doc 29.5 KB 09/01/2015 09:26:49
projekt_uchwaly.pdf 957.96 KB 08/01/2015 09:44:39