Konsultacje

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)        

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/55/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat) (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 207).

Zmiana polegać będzie na uzupełnieniu ustaleń planu dla działek o numerach geod.: 1314/1, 1314/2, 1314/3 i 1314/4 położonych na terenach oznaczonych symbolami: 2.14U, 2.10MW, 23KP, 18KDW, 6KD-L i 2KD-L, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2014 r. (sprawa II SA/Bk 7/14) unieważniającym uchwałę w ww. zakresie.

Wnioski do ww. projektu można wnosić w terminie do 31 października 2014 r. w formie:

·     pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),

·     ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211),

·     drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu zmiany uchwały.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl