Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury i Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury i  Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku

1.    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury i Samorządowym Ognisku Baletowym               w Białymstoku
2.    Konsultacje prowadzone są w oparciu o zapisy uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych  oraz przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3.    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białystok.
4.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały
sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury                                  i  Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku
5.    Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego
w przedmiocie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
6.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury               i Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładkach „Edukacja”              i „Organizacje pozarządowe”, na portalu opinie.bialystok.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
7.    Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Legionowej 7.
8.    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej do dnia  20 lutego 2015 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
9.    Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.
10.    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 11 lutego 2015 r.
      Termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2015 r.

W załączeniu:
1.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury i  Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku
2.    Ankieta konsultacyjna.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl