Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3

Opublikowano: wtorek, 10, luty 2015 08:39

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3.
1.    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3.


2.    Konsultacje prowadzone są w oparciu o zapisy uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych  oraz przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3.    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białystok.
4.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3.
Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego
w przedmiocie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
5.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3 wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładkach „Edukacja” i „Organizacje pozarządowe”, na portalu opinie.bialystok.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
6.    Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Legionowej 7.
7.    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej do dnia  18 lutego 2015 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
8.    Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.
9.    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 9 lutego 2015 r.
      Termin zakończenia konsultacji: 18 lutego 2015 r.

W załączeniu:
1.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Białymstoku przy ul. Dobrej 3.
2.    Ankieta konsultacyjna.