Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017".

Opinie do projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 14 października 2016 r.

Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok w godz. 08.00-16.00 lub skan pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Projekt uchwały Programu współpracy na 2017 r.

Ankieta konsultacyjna.pdf 589.6 KB 04/10/2016 11:36:01
index.php 150 B 11/05/2019 14:39:26
Ogoszenie o konsultacjach.pdf 856.57 KB 04/10/2016 11:36:02
Program wsppracy 2017 Ankieta konsultacyjna.doc 63.5 KB 04/10/2016 11:36:02

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Projekt uchwały, ankieta konsultacyjna oraz szczegóły konsultacji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Ankieta konsultacyjna rekrutacja PS.doc 31 KB 20/11/2015 14:44:57
index.php 216 B 11/05/2019 14:36:55
ogłoszenie PS.pdf 830.59 KB 19/11/2015 22:40:08
uchwała kryteria PS.pdf 1000.98 KB 20/11/2015 13:48:08

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

 Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Projekt uchwały, ankieta konsultacyjna oraz szczegóły konsultacji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Ankieta konsultacyjna- SP.doc 31 KB 20/11/2015 14:07:04
index.php 195 B 11/05/2019 14:35:35
ogłoszenie SP.pdf 696.64 KB 20/11/2015 14:03:22
uchwała SP.pdf 1.64 MB 20/11/2015 13:59:29

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

 

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Projekt uchwały, ankieta konsultacyjna oraz szczegóły konsultacji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej)

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) i uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej), obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Hetmańską, Al. Jana Pawła II i doliną rzeki Białej i Bażantarki - w zakresie objętym zmianami.

Szczegóły konsultacji m. p. z. p. znajdują się w załączniku do obwieszczenia.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl