KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DO SPRAW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: piątek, 11, kwiecień 2014 05:31

Komisja Dialogu Społecznego do spraw konsultacji społecznych wspiera ideę konsultacji społecznych w naszym mieście. Członkowie Komisji szukają rozwiązań, które sprawią, że konsultacje społeczne w Białymstoku będą efektywne i atrakcyjne dla mieszkańców.  

Komisja tworzy:
- regulamin komisji dialogu społecznego;
- propozycje standardów przeprowadzania konsultacji w Białymstoku;
- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Białymstoku.
Komisję Dialogu Społecznego do spraw konsultacji (KDS) tworzą:
- radni Rady Miasta Białystok: Kazimierz Dudziński, Janina Czyżewska, Katarzyna Siemieniuk, Mariusz Nahajewski;
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku: Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Andrzej Karolski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Agnieszka Rzosińska – zastępca Dyrektora Departamentu Urbanistyki, Renata Sochoń – dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Białymstoku wybrani w drodze głosowania: Andrzej Świetlikowski – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Aktywne Osiedle”, Agnieszka Maszkowska – Fundacja Badań i Działań Społecznych „SocLAB”,  Anna Skorko – Akademia Plus 50;
-  przewodnicząca/sekretarz KDS: Bożena Bednarek – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
- przedstawiciel Lidera projektu „Wspólnym głosem”: opiekun merytoryczny szkoleń oraz wprowadzania nowych form konsultacji: Agnieszka Olender - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.