Szanowni Państwo, mieszkańcy Białegostoku

Zapraszamy Państwa do zabierania głosu w sprawach ważnych dla naszego miasta. Dzięki platformie www.opinie.białystok.pl mogą Państwo wypowiedzieć się w konsultowanych tu sprawach. Możemy wspólnie zastanawiać się, jak pozytywnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

W ramach projektu „Wspólnym głosem” powstała platforma do konsultacji społecznych www.opinie.białystok.pl, organizowane są szkolenia dla pracowników samorządowych, radnych i organizacji pozarządowych. Mają one przybliżać zasady planowania konsultacji oraz aktywnego w nich udziału jak największej liczby mieszkańców. Została powołana Komisja Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, do wyrażenia opinii w sprawie konsultowanych dokumentów, do dyskusji na forum internetowym. Zapraszamy także do kontaktu osobistego, do udziału w „Kawiarenkach Obywatelskich”, które odbywają się cyklicznie oraz w nowych formach konsultacji, aktywnie angażujących mieszkańców w decyzje podejmowane w mieście.

Celem projektu jest zaakcentowanie, że decyzje lokalne warto podejmować wspólnie, przy aktywnym udziale mieszkańców Białegostoku. Wspólnym głosem!

Projekt „Wspólnym głosem” jest przedsięwzięciem Miasta Białystok, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Pomysł jest realizowany przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DO SPRAW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Komisja Dialogu Społecznego do spraw konsultacji społecznych wspiera ideę konsultacji społecznych w naszym mieście. Członkowie Komisji szukają rozwiązań, które sprawią, że konsultacje społeczne w Białymstoku będą efektywne i atrakcyjne dla mieszkańców.  

Komisja tworzy:
- regulamin komisji dialogu społecznego;
- propozycje standardów przeprowadzania konsultacji w Białymstoku;
- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Białymstoku.
Komisję Dialogu Społecznego do spraw konsultacji (KDS) tworzą:
- radni Rady Miasta Białystok: Kazimierz Dudziński, Janina Czyżewska, Katarzyna Siemieniuk, Mariusz Nahajewski;
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku: Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Andrzej Karolski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Agnieszka Rzosińska – zastępca Dyrektora Departamentu Urbanistyki, Renata Sochoń – dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Białymstoku wybrani w drodze głosowania: Andrzej Świetlikowski – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Aktywne Osiedle”, Agnieszka Maszkowska – Fundacja Badań i Działań Społecznych „SocLAB”,  Anna Skorko – Akademia Plus 50;
-  przewodnicząca/sekretarz KDS: Bożena Bednarek – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
- przedstawiciel Lidera projektu „Wspólnym głosem”: opiekun merytoryczny szkoleń oraz wprowadzania nowych form konsultacji: Agnieszka Olender - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Najnowsze posty na forum

  • Brak postów do publikacji.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl